Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù "

Tổ 5