Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Thông báo

Thông báo nghỉ học do mưa lũ
Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thành phố Đà Nẵng, do tình hình mưa lũ nên học sinh được nghỉ học ngày ...