Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Tin tức giáo dục

Thông báo nghỉ học do mưa lũ
Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thành phố Đà Nẵng, do tình hình mưa lũ nên học sinh được nghỉ học ngày thứ 6 ( 9/10/2020). Các em được nghỉ học cho đến khi nào có thông báo mới .

Trang 1/4
1 2 3 4