Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người "

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 16:58 04/09/2020  

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021


KẾ HOẠCH

Về việc hướng dẫn hoạt động chuyên môn

 đầu năm học 2020-2021 

 

Thực hiện Công văn số 454/PGDĐT-TH  ngày 27/8/2020 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về việc tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021, trường tiểu học Thái Thị Bôi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

 I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thời gian thực hiện:

 - Ngày 05/9/2020 nhà trường sẽ đăng tải “Hoạt động chào năm học mới” trên Website của nhà trường theo địa chỉ: http://ththaithiboi.pgdcamle.edu.vn

 -Từ ngày 07/9/2020, bắt đầu tính tuần I theo khung kế hoạch thời gian năm học cho đến khi học sinh đến trường học trực tiếp.

  2.Trường hợp học sinh không tiếp cận được việc dạy học qua mạng ( như dạy học trực tuyến qua các phần mềm; các bài giảng, bài tập, câu hỏi và nhận phản hồi của người học qua Website, Email, Facebook, Zalo, Viber,...) thì giáo viên sẽ cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi bằng tài liệu giấy để học sinh học tập.

 3. Nhà trường chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy điểm khi học sinh đi học bình thường và sắp xếp thời gian để củng cố, ôn tập nội dung kiến thức cho học sinh trước khi kiểm tra, đánh giá.

 4.Việc tổ chức các hoạt động dạy học trở lại tại trường, nhà trường sẽ đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch covid-19.

  II HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục và chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng nội dung ôn tập các môn học của các khối lớp trong tuần học khi học sinh chưa đến trường theo sự thống nhất của cả khối.

2. Đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị... tạo điều kiện để GV có thể dạy học qua mạng. Xây dựng kế hoạch dạy học qua mạng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ/nhóm chuyên môn và từng giáo viên; theo dõi, hỗ trợ giáo viên trong quá trình tổ chức dạy học qua mạng.

3. Tổ chức kiểm tra lại cho những HS chưa hoàn thành chương trình các môn học năm học 2019-2020 và thông báo kết quả cho PHHS xong trước ngày 01/9/2020.

4. Biên chế lớp, phân công giáo viên phụ trách các lớp trước ngày 04/9/2020; công khai danh sách HS và GV phụ trách các lớp lên trang website hoặc trên nhóm zalo, trên bảng thông báo của nhà trường... để phụ huynh và HS biết theo dõi, liên hệ.

5. Trong thời gian học sinh chưa đến trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thực hiện các yêu cầu sau:

-   Theo danh sách học sinh của lớp, nắm sơ bộ điều kiện dạy học qua internet của HS trong lớp; tạo nhóm Zalo, Email, Facebook... trước ngày (7/9/2020) để trao đổi, tổ chức bầu Hội đồng tự quản (Ban cán sự lớp), phân chia tổ/nhóm; xây dựng nội quy lớp học, giao nhiệm vụ cho các thành viên ban/tổ/nhóm rõ ràng, cụ thê;

-   Giáo viên thông báo tài liệu học tập của học sinh trong năm học, giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; kiểm tra việc chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dung học tập của học sinh, bảo đảm cho học sinh có sách, đồ dùng theo quy định tối thiểu; giới thiệu, giúp học sinh làm quen với chương trình học tập và giáo dục; phương pháp học tập và rèn luyện ở trường mới, lớp mới, môn học mới một cách tích cực, chủ động; giới thiệu cho học sinh những hoạt động trải nghiệm, giao lưu sẽ được tổ chức trong năm học theo kế hoạch của nhà trường…

-   Trao đổi và hướng dẫn một số nội dung để học sinh tiếp cận và nắm được điều lệ, nội quy nhà trường; quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh về học tập và rèn luyện; một số nguyên tắc về văn hóa ứng xử trong trường lớp; thực hiện nội dung ôn tập cho học sinh theo kế hoạch của tổ chuyên môn; thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh và trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học sinh và phụ huynh.

6. Về kế hoạch dạy học

a)   Đối với học sinh lớp 1

+ Tổ chức “Tuần lễ làm quen”: Giáo viên lựa chọn những nội dung kiến thức, kĩ năng cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cho phụ huynh tổ chức giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào học lớp 1 (như hướng dẫn học sinh tư thế ngồi học, cách cầm bút, đặt bút, nối nét, cách cầm sách đọc; làm quen với các loại sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập,...; đọc các âm trong bảng chữ cái, đọc các số từ 0 đến 10...; hướng dẫn học sinh kĩ năng giao tiếp, cách diễn đạt, trình bày với thầy cô, bạn bè, cha mẹ...);

+ Sau tuần làm quen, khi vào chương trình nhưng học sinh chưa đến trường, nhà trường sẽ hướng dẫn giáo viên điều chỉnh kế hoạch, nội dung phù hợp, soạn bài dạy học qua mạng, đặc biệt chú trọng đến đọc, viết và tính toán cho học sinh.

b)   Đối với học sinh lớp 2, 3, 4 và 5

+ Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập kiến thức, giao nội dung, bài tập và chữa bài cho học sinh; nhà trường hướng dẫn các giáo viên có biện pháp quản lí quá trình tự học của học sinh; tổ trưởng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ phân công giáo viên xây dựng nội dung hướng dẫn ôn tập cho học sinh theo môn học mà giáo viên phụ trách, phù hợp với việc tự học và đặc điểm học sinh;

+ Sau phần ôn tập, nếu học sinh chưa được đến trường, căn cứ vào điều kiện cụ thể nhà trường sẽ tiến hành dạv học qua mạng nội dung bài mới cho học sinh. Việc dạy học qua mạng được nhà trường xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định, thống nhất trong tổ chuyên môn. Quá trình tổ chức dạy học qua mạng của nhà trường đảm bảo tính khoa học, sư phạm và có chất lượng; giáo viên thường xuyên rà soát, đánh giá việc tham gia và hiệu quả tham gia của từng học sinh để xây dựng phương án củng cố, bồi dưỡng phù hợp.

   Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021 của trường tiểu học Thái Thị Bôi, yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận :

- BGH, Tổ CM  (để thực hiện);

- Lưu : VT.   

                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                    Trịnh Thị Hồng

 

 

 


Số lượt xem : 527

Chưa có bình luận nào cho bài viết này