Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên "

Đảng bộ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV bế mạc thành công tốt đẹp
Sau 4 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới; chiều ngày 08/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh ...